Úžas a prosocialita

Zvýšená prosocialita vyvolaná úžasem z monumentů či ceremonií byla v dřívějších studiích vysvětlována pomocí pocitu umenšení významnosti a potřeb jedince, kdy se člověk cítí být malou součástí větších celků. S důrazem na vliv kulturního kontextu a s využitím behaviorálních měření prosociality autorky a autoři studie otestovali, zda úžas zvyšuje prosocialitu i na vzorku české populace.

1. 7. 2021

Bez popisku

Oproti studiím provedeným na populaci USA—založených zejména na hypotetických scénářích—zjistili, že v české populaci úžas prosocialitu snižoval. Opačný efekt může být vysvětlen tím, že úžas v české populaci zvyšoval motivaci trávit čas činnostmi, které jsou pro jedince smysluplné, nikoli předepsanými a monotónními prosociálními úkoly. Výsledky tak naznačují, že emoce úžasu může mít v různých kulturách na lidské chování různé efekty, a doposud dominantní modely vystavěné na základě studií provedených v USA nelze globálně generalizovat.

Článek můžete nalézt na:

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2153599X.2021.1940254


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info