Spolupráce

Máte zájem o studium nebo práci ve výzkumném centru LEVYNA? Jsme interdisciplinární tým, který vždy rád objevuje nové metody a témata. Odborné znalosti a vybavení našeho týmu představují vynikající příležitost pro každého, kdo hledá kreativní způsoby zkoumání lidského chování na různých úrovních vědeckého bádání. Nabízíme příležitosti na několika úrovních kariérního postupu, od studentských výměnných pobytů až po postdoktorandské pozice.

Bez popisku

Dvě post-doktorské pozice v projektu CREDO!

Pro náš výzkumný projekt CREDO hledáme zájemce z oblasti sociální kognice a rozhodování na dva celé úvazky, viz anglický inzerát níže:

We are seeking two post-doctoral researchers to work full time on the project "Computing Religious Devotion: How Reinforcing Supernatural Beliefs Affects Normative Models in the Mind". The CREDO project aims to devise and test a computational model explaining whether and how religious devotion affects decision-making in moral dilemmas. We will simulate and test sub-processes of the human cognitive system in isolation but, crucially, simulate and test their interactions in complex causal chains using computational modelling to facilitate understanding the mechanics of religious devotion. The proposed computational model will incorporate the formative role of cultural settings on human cognition and propose different parameters to account for the cross-cultural variance in religiosity. Parameters for the model will be recovered from a variety of laboratory and field studies and tested in a large-scale study across religious traditions, investigating how socio-ecological factors shape religious devotion and associated computations during moral dilemmas.

We are looking for candidates with various skills and interests in human social cognition and decision-making: from experimental skills to skills in formal modeling and/or artificial neural networks. If you are interested, please visit the web of the official call:

https://www.phil.muni.cz/en/careers/available-positions/76900

We will also be looking for Ph.D. students during 2024, please get in touch if you are interested!

Výzkumné pobyty a stáže

Nabízíme krátkodobé výzkumné pobyty pro doktorandy a začínající výzkumné pracovníky a rovněž studijní stáže pro studenty bakalářského/magisterského studia. Výzkumné pobyty mají obvykle podobu práce na společných výzkumných projektech s členem nebo členy LEVYNA (např. 2-3 měsíce). Hostující vědci se mohou účastnit i dalších aktivit LEVYNA (např. Bayesian club, Reading club).

Studijní stáže mohou mít podobu pomoci členům LEVYNA s konkrétním výzkumným projektem (např. jako asistent při sběru dat), práce a testování konkrétního výzkumného zařízení (např. eye-tracking) nebo analýzy existujících datových souborů v LEVYNA. Stáže lze koordinovat s laboratoří HUMElab, infrastrukturou, která poskytuje podporu výzkumu, laboratorní prostory a výzkumné vybavení.

Pobyty a stáže mohou být financovány prostřednictvím programů, jako jsou Erasmus+, CEEPUS nebo podobné výměnné programy. O dalších možnostech se můžete informovat také v mezinárodní kanceláři na vaší univerzitě nebo v kanceláři na Filozofické fakultě.

Doktorandské pozice

LEVYNA nabízí plné doktorandské pozice prostřednictvím Ústavu religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Jedná se o čtyřletý program zaměřený na konkrétní výzkumný projekt (inspiraci naleznete u současných doktorandů LEVYNY) pod vedením staršího člena LEVYNY. Pozice zaručuje základní příjem ve formě stipendia a případně i možnost pracovat na grantových projektech řešených členy LEVYNY. Spolupracujeme také s dalšími laboratořemi sídlícími v Evropě a USA, kde se studenti mohou zdokonalovat pod dohledem odborníků z různých oborů. Další podrobnosti o doktorském studijním programu naleznete na webových stránkách Oddělení pro studium náboženství. Vítáme uchazeče, kteří se zajímají o lidské chování a jeho evoluční základy, se zaměřením na náboženské myšlení a rituální chování.

Postdoktorandské pozice

Rádi podpoříme žádost o postdoktorandskou pozici v rámci různých finančních programů, jako Marie Sklodowska-Curie Action, Grantová agentura České republiky nebo interní granty Masarykovy univerzity pro vynikající vědecké pracovníky.

Pokud byste se chtěli na některou z těchto nabídek zeptat podrobněji nebo podat přihlášku na některou z těchto pozic, kontaktujte prosím ředitele LEVYNY Martina Langa (martinlang@mail.muni.cz).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info