Spolupráce

Máte zájem o studium nebo práci ve výzkumném centru LEVYNA? Jsme interdisciplinární tým, který vždy rád objevuje nové metody a témata. Odborné znalosti a vybavení našeho týmu představují vynikající příležitost pro každého, kdo hledá kreativní způsoby zkoumání lidského chování na různých úrovních vědeckého bádání. Nabízíme příležitosti na několika úrovních kariérního postupu, od studentských výměnných pobytů až po postdoktorandské pozice.

Bez popisku

Výzkumné pobyty a stáže

Nabízíme krátkodobé výzkumné pobyty pro doktorandy a začínající výzkumné pracovníky a rovněž studijní stáže pro studenty bakalářského/magisterského studia. Výzkumné pobyty mají obvykle podobu práce na společných výzkumných projektech s členem nebo členy LEVYNA (např. 2-3 měsíce). Hostující vědci se mohou účastnit i dalších aktivit LEVYNA (např. Bayesian club, Reading club).

Studijní stáže mohou mít podobu pomoci členům LEVYNA s konkrétním výzkumným projektem (např. jako asistent při sběru dat), práce a testování konkrétního výzkumného zařízení (např. eye-tracking) nebo analýzy existujících datových souborů v LEVYNA. Stáže lze koordinovat s laboratoří HUMElab, infrastrukturou, která poskytuje podporu výzkumu, laboratorní prostory a výzkumné vybavení.

Pobyty a stáže mohou být financovány prostřednictvím programů, jako jsou Erasmus+, CEEPUS nebo podobné výměnné programy. O dalších možnostech se můžete informovat také v mezinárodní kanceláři na vaší univerzitě nebo v kanceláři na Filozofické fakultě.

Doktorandské pozice

LEVYNA nabízí plné doktorandské pozice prostřednictvím Ústavu religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Jedná se o čtyřletý program zaměřený na konkrétní výzkumný projekt (inspiraci naleznete u současných doktorandů LEVYNY) pod vedením staršího člena LEVYNY. Pozice zaručuje základní příjem ve formě stipendia a případně i možnost pracovat na grantových projektech řešených členy LEVYNY. Spolupracujeme také s dalšími laboratořemi sídlícími v Evropě a USA, kde se studenti mohou zdokonalovat pod dohledem odborníků z různých oborů. Další podrobnosti o doktorském studijním programu naleznete na webových stránkách Oddělení pro studium náboženství. Vítáme uchazeče, kteří se zajímají o lidské chování a jeho evoluční základy, se zaměřením na náboženské myšlení a rituální chování.

Postdoktorandské pozice

Rádi podpoříme žádost o postdoktorandskou pozici v rámci různých finančních programů, jako Marie Sklodowska-Curie Action, Grantová agentura České republiky nebo interní granty Masarykovy univerzity pro vynikající vědecké pracovníky.

Pokud byste se chtěli na některou z těchto nabídek zeptat podrobněji nebo podat přihlášku na některou z těchto pozic, kontaktujte prosím ředitele LEVYNY Martina Langa (martinlang@mail.muni.cz).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info