Synchronizace a skupinové morální pokrytectví

Přestože motorická synchronizace hraje důležitou roli pro kooperaci a kohezi v malých skupinách, ve velkých anonymizovaných skupinách může naopak jedince svádět k morálnímu pokrytectví ve prospěch menší podskupiny. Takovéto pokrytectví Radim, Radek a Martin zkoumali pomocí experimentu, ve kterém manipulovali mírou synchronizace.

22. 12. 2020

Bez popisku

Jejich data ukazují, že participanti vysoce synchronizovaní s výzkumníkem posuzovali jeho morální prohřešek mírněji, přičemž tento efekt byl mediován pocitem, že jsou součástí stejné skupiny jako výzkumník. Podle Radima, Radka a Martina může tento efekt pomoct vysvětlovat nepotismus a trafikanství, protože kooperace a koheze vznikající tváří v tvář v rámci menších skupinových jednotek může podrývat kooperaci ve větších skupinách. Uvažují, že pro to, aby kooperace fungovala v rámci větších skupin, je třeba tyto „kmenové“ mechanismy asociovat se sdílenými a emocionálně nabitými symboly, které v širší skupině nabízejí například moralizující bohové, státní ideologie či sociální instituce.

Článek můžete nalézt na:

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.544589/full?&utm_source=Email_to_authors_&utm_medium=Email&utm_content=T1_11.5e1_author&utm_campaign=Email_publication&field=&journalName=Frontiers_in_Psychology&id=544589


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info