Ritualizace zvyšuje vnímanou efektivitu činností

Prestože rituály často postrádají jasnou kauzální spojitost mezi akcí a jejím cílem, bývají pro svou strukturální podobnost s instrumentálními činnostmi vnímané jako kauzálně efektivní. Jsou tyto intuice závislé na kulturních představách o nadpřirozených činitelích nebo jsou vnímány jako efektivní samy o sobě?

7. 7. 2021

Bez popisku

Experiment, v němž participanti sledovali videa basketbalistů střílejících na koš, ukázal, že ritualizace, kterou basketbalisté spontánně provádějí před hodem, u pozorovatelů zvyšuje očekávání o úspěšnosti nadcházejícího hodu. Výsledky tak ukazují, že ritualizace dokáže ovlivnit očekávání o úspěšnosti činností i mimo náboženské kontexty. Efekt byl přitom pozorován jak u participantů, kteří basketbal nesledují, tak u znalců, což naznačuje, že efekt ritualizace je vyhodnocován pomocí intuitivní a automatické heuristiky.

Článek můžete nalézt na:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010027721002420?dgcid=coauthor


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info