Rap a morální normy

Lidé po celém světě využívají narativní umění jednak jako prostředek pro uchovávání informací o lokálních morálních normách, které koordinují sociální soužití, ale zároveň i jako nástroj pro jejich kritiku a překračování. Vědecká literatura nicméně narativní umění často zmiňuje pouze mimoděk, aniž by se mu do hloubky věnovala. Horský proto vytvořil interdisciplinární a integrativní přístup k roli narativního umění při získávání morálních informací.

13. 10. 2022

Bez popisku

V první části článku Horský tvrdí, že narativní umění hraje důležitou roli při tvarování morálních názorů jeho příjemců. V druhé části analyzuje americkou rapovou hudbu jakožto jeden z typů současného narativního umění. Argumentuje, že díky své masivní popularitě, opakovanému poslechu a využívání několika transmisních biasů je rapová hudba obzvlášť plodným předmětem pro bádání o kulturním přenosu hodnotových systémů skrze narativní umění.

 

Článek můžete nalézt na:

https://brill.com/view/journals/jocc/22/3-4/article-p264_5.xml


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info