Nová publikace o náboženských odznacích a mezilidské důvěře

Ve svém každodenním životě se lidé musí neustále rozhodovat, komu budou důvěřovat a s kým budou spolupracovat. Jak ale mohou rozpoznat takové spolehlivé partnery pro kooperaci?

19. 12. 2018

Bez popisku

V našem novém článku publikovaném v časopise Evolutionary Psychology jsme testovali hypotézu, že participanti si za své spolupracovníky vyberou takové lidi, kteří dávají na odiv odznaky své náboženské oddanosti. Jelikož je známo, že náboženství regulují spolupráci tím, že od svých členů vyžadují dodržování norem a morálních povinností, signalizování závazku k takovým normám skrze nošení náboženských odznaků může efektivně pomoci při hledání spolehlivých spolupracovníků.

V našem experimentu provedeném na ostrově Mauricius jsme na předem vybrané fotografie tváří přidali náboženské odznaky (hinduistické a křesťanské) a nechali participanty, aby si vybrali ty, se kterými by chtěli spolupracovat v rámci ekonomické hry. Zjistili jsme, že ačkoli tváře s náboženskými odznaky v průměru obdržely více investic reflektujících důvěru, tento efekt se týkal pouze tváří, které signalizovaly oddanost takovému náboženství, které je zároveň i vyznáním daného participanta. Tento výsledek je v rozporu s předešlými studiem, které využívaly vzorek VŠ studentů a které zjistily, že náboženské odznaky zvyšují důvěru i napříč jednotlivými vyznáními. Více se můžete dozvědět v samotném článku, který je v režimu otevřeného přístupu: https://journals.sagepub.com/…/full/10.1177/1474704918817644.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info