Nákladná signalizace a společenské postavení

Evoluční přístupy naznačují, že lidé mohou ostatním prostřednictvím kolektivních rituálů komunikovat svůj závazek vůči komunitě a jejím hodnotám. Oproti dřívějším výzkumům, které se soustředily na individuální a kolektivní úrovně rituální signalizace, se výzkumný tým během terénního experimentu na Mauriciu zaměřil na vliv socio-enviromentálních faktorů na typ rituální signalizace.

23. 8. 2021

Bez popisku

Na případě tamilského kolektivního rituálu Thaipusam Kavadi výzkumníci zjistili, že rozdíly ve společenském postavení systematicky ovlivňují způsob, jakým lidé rituálně signalizují. Lidé s nižším společenským postavením signalizovali především pomocí tělesné námahy a bolesti (například množství piercingů), zatímco lidé s vyšším společenským postavením signalizovali pomocí většího kavadi (oltáře nesené na ramenou během procesí), které implikuji finanční spíše než tělesné náklady. Výsledky tak ukazují, že sociální hierarchie klade na účastníky rituálů odlišné požadavky, a účastníci dle nich upravují své signalizační strategie.

Článek můžete nalézt na:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090513821000593

Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info