Způsob usazení studentů ve výuce má vliv na jejich interakce

Prostorové uspořádání třídy je zkoumáno jako důležitý faktor ovlivňující interakce a komunikaci mezi studenty. V terénním experimentu přímo ve školní třídě Jakub Cigán, společně s Janem Nehybou a Liborem Juhaňákem, pro měření interakcí mezi studenty inovativně využili sociometrické badge, které dokáží měřit, jak se studenti při interakcích střídají, v jak dlouhých úsecích mluví, či jak intonují.

11. 10. 2021

Bez popisku

Výsledky jejich interdisciplinární studie ukazují, že studenti sedící v řadách mluví častěji než studenti sedící v kruhu, nicméně míra interakcí variovala i dle různých skupin studentů. Data tak jdou proti tradičním závěrům výzkumů, které naznačují, že sezení v kruhu či polokruhu obecně interakce zvyšuje.

Článek můžete nalézt na:

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00220973.2021.1954865


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info