V co věří nevěřící?

Vzhledem k tomu, že po celém světě narůstá množství nenáboženských jedinců, výzkumný tým se jal prozkoumat, co přesně v sobě nenáboženské víry a světonázory obsahují. Namísto předpokladů o absenci víry nebo vnucování předem vybraných souborů představ výzkumný tým použil otevřené otázky, aby zjistil jaké sekulární víry a světonázory nenáboženští a neteističtí jedinci v deseti zemích z celého světa mohou zaujímat. Ve studii byl analyzován zhruba jeden tisíc odpovědí (100 participantů z každé země).

20. 10. 2022

Bez popisku

Při analýze odpovědí tým vytvořil kódovací schéma vycházející přímo ze získaných dat, které ukázalo, že mezi deset nejčastěji zmiňovaných kategorií patří věda, humanismus, kritický skepticismus, přírodní zákony, rovnoprávnost, laskavost a dobrosrdečnost, starost o planetu Zemi, levicové politické cíle, ateismus, a individualismus se svobodou. Výzkum tak ukazuje pestrost sekulárních věr, která se vnitřně shlukuje kolem vědeckých, humanistických a přírodně zaměřených světonázorů, které nabízí odpovědi na velké životní otázky.

Článek můžete nalézt na:

https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Frel0000480


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info