Projekt CREDO získal financování v rámci soutěže Junior Star od Grantové agentury ČR!

Martin Lang získal grant Junior Star vypisovaný Grantovou agenturou ČR se svým projektem Komputace náboženské oddanosti: Jak zpevňování nadpřirozených věr ovlivňuje normativní modely v mysli.

21. 11. 2023

Grafický model znázorňující jednotlivé komponenty projektu.

Náboženství prostupují životy miliard lidí a předpokládá se, že hrají zásadní roli v normativním chování. Nicméně nevíme, jak náboženská zbožnost proniká do kognitivních procesů během rozhodování. CREDO projekt proto navrhuje vytvoření komputačního modelu náboženského rozhodování. Tento model pracuje s předpokladem, že náboženská víra, formovaná skrze náboženskou praxi, tvoří v mysli silný základ. Když mysl při rozhodování simuluje možné akce, náboženské akce jsou snadno dostupné a s velkou pravděpodobností i zvolené díky své vysoké hodnotě. CREDO projekt vyvine tento komputační model, který následně empiricky otestuje pomocí laboratorních a terénních studií, které ukáží, jak náboženská víra ovlivňuje sílu náboženských priorů během normativního rozhodování. V rozsáhlé mezikulturní studii bude navíc zjištěno, jak jsou kognitivní výpočty během normativního rozhodování ovlivněna vírou a praxí různých náboženských tradic.

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info