Nový článek zkoumající roli nákladných signálů během meziskupinového konfliktu

V sérii experimentálních studií M. Lang společně s R. Chvajou a B. G. Purzyckim ukázali, že nákladné signály pomáhají sdružovat účastníky výzkumu, kteří chtěli spolupracovat a kteří tak vytvořili ultra-kooperativní, úspěšné skupiny.

16. 2. 2024

Bez popisku

Jak hledají jednotlivci spolehlivé partnery v meziskupinových konfliktech? Autoři studie simulovali meziskupinový konflikt pomocí ekonomických her s americkými účastníky ve čtyřech po sobě jdoucích studiích, a prozkoumali roli nákladných signálů  při výběru partnerů při formování skupin pro účely meziskupinové soutěže. Výsledky ukázaly, že pouze extrémní kooperátoři používali velmi nákladné signály a vytvářeli ultrakooperativní skupiny, které ale byly ochotné škodit jiným skupinám ve prospěch té své.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090513824000035?dgcid=author&fbclid=IwAR2pZtFU7jTTaQrADAIToIurKrkCO2_x-9LwoA2jfWEtc0WII4RXjYjUiiQ


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info