Nový článek testující vliv moralizujících bohů na vnitro/meziskupinovou spolupráci

Podněcuje víra v moralizující bohy, kteří jsou vševědoucí a trestající, kooperaci uvnitř skupiny a přesahuje tento efekt hranice kruhu souvěrců směrem k vyznavačům jiného náboženství?

8. 3. 2019

Bez popisku

V našem novém článku nazvaném "Moralizing gods, impartiality and religious parochialism across 15 societies" na tyto otázky poskytujeme odpověď. Ve dvou experimentech s 2228 participanty z 15 různých světových populací se ukázalo, že pojímání bohů jako monitorujících a trestajících lidské přečiny predikovalo sdílení zdrojů se souvěrci. Míra sdílení se členy cizí skupiny se různila mezi jednotlivými výzkumnými lokalitami: výsledky naznačují, že při nepřítomnosti meziskupinové nevraživosti mohou moralizující bohové podněcovat spolupráci se členy outgroupu.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info