Nová kniha o evoluci náboženství a morálky

Jednotlivé kapitoly představují výsledky druhé fáze projektu "Evoluce náboženství a morálky" v ucelné knižní podobě. Za pomocí jedinečných dat kniha přináší odpovědi na aktuální otázky ohledně vztahu náboženské víry a morálního jednání. Kniha byla editována Martinem Langem a kol.

8. 1. 2024

Obal knihy Evolution of Religion and Morality II

Tato kniha publikovaná nakladatelstvím Routledge představuje v ucelené podobě dříve vydané články výzkumníků projektu Evoluce náboženství a morálky. Zkoumá klíčové otázky evolučních a kognitivních věd o náboženství, přičemž klade důraz na kontextuální roumění náboženským systémům. Kapitoly vycházejí z výzkumu 2 228 účastníků z 15 etnograficky různorodých společností od Afriky a Indie přes Oceánii až po Jižní Ameriku. Tyto společnosti zahrnují lovce-sběrače, pastevce, zemědělce, i participanty z tržních ekonomik.

Čtyři kapitoly využívající data z těchto společností odpovídají na následující otázky:

Co určuje míru oddanosti nadpřirozeným bytostem?
Liší se pohlaví v míře religiozity?
Napomáhá víra v trestající bohy spolupráci?
Jsou nadpřirozené bytosti implicitně moralizující?

Kapitoly popisující výzkum v jednotlivých zemích dále zkoumají rozdíl mezi moralizujícími a lokálními bohy, potenciálně negativní roli víry v lokální bohy na spolupráci s anonymními souvěrci a vztah mezi vírou v moralizující bohy, spoluprací a nerovnoměrným přístupem ke zdrojům. Kromě těchto empirických studií kniha také zahrnuje diskusi s odborníky o výzvách realizace takto velkého mezikulturního projektu a poskytuje konkrétní doporučení pro budoucí projekty.

Knihu lze nalézt pod tímto odkazem.

LEVYNA výzkumíci přispěli spoluautorstvím následujícíh kapitol:


1. Material insecurity predicts greater commitment to moralistic and less commitment to local deities: a cross-cultural investigation
Adam Baimel, Coren Apicella, Quentin Atkinson, Alex Bolyanatz, Emma Cohen, Carla Handley,
Joseph Henrich, Eva Kundtová Klocová, Martin Lang, Carolyn Lesogorol, Sarah Mathew, Rita McNamara, Cristina Moya, Ara Norenzayan, Caitlyn D. Placek, Monserrat Soler, Thomas Vardy, Jonathan Weigel, Aiyana Willard, Dimitris Xygalatas, and Benjamin Purzycki

2. The religiosity gender gap in 14 diverse societies
Tom Vardy, Cristina Moya, Caitlyn D. Placek, Coren L. Apicella, Alexander Bolyanatz, Emma Cohen, Carla Handley, Eva Kundtová Klocová, Carolyn Lesorogol, Sarah Mathew, Sarah A. McNamara, Benjamin G. Purzycki, Montserrat Soler, Jonathan L. Weigel, Aiyana K. Willard, Dimitris Xygalatas, Ara Norenzayan, Joseph Henrich, Martin Lang, and Quentin D. Atkinson

3. The moralization bias of gods’ minds: a cross-cultural test
Benjamin Grant Purzycki, Aiyana K. Willard, Eva Kundtová Klocová, Coren Apicella, Quentin Atkinson, Alexander Bolyanatz, Emma Cohen, Carla Handley, Joseph Henrich, Martin Lang, Carolyn Lesorogol, Sarah Mathew, Rita A. McNamara, Cristina Moya, Ara Norenzayan, Caitlyn Placek, Montserrat Soler, Tom Vardy, Jonathan Weigel, Dimitris Xygalatas, and Cody T. Ross

7. Cigarettes for the dead: effects of sorcery beliefs on parochial prosociality in Mauritius
E. Kundtová Klocová, M. Lang, P. Maňo, R. Kundt, and D. Xygalatas

8. Perceptions of moralizing agents and cooperative behavior in Northeastern Brazil
Montserrat Soler, Benjamin Grant Purzycki, and Martin Lang

11. The Evolution of Religion and Morality project: reflections and looking ahead
Benjamin Grant Purzycki, Martin Lang, Joseph Henrich, and Ara Norenzayan

17. Guiding the evolution of the evolutionary sciences of religion: a discussion
Benjamin Grant Purzycki, Martin Lang, Joseph Henrich, and Ara Norenzayan


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info