Nežádoucí účinky meditace – nový článek LEVYNY & kolegů

V jednoskupinové observační studii publikované v Journal of Religion and Health S. Kotherová s J. Cigánem a kolegy ukázali, že pětina jejich účastníků samádhi meditace (bez předchozí zkušenosti) měla postmeditační příznaky nevolnosti – tento výsledek naznačuje, že meditace může u některých praktikujících způsobit nežádoucí účinky.

25. 6. 2024

Bez popisku

Meditace je široce propagována jako cesta k naplnění – ale co když také dělá pravý opak? Autoři pozorovali 57 univerzitních studentů bez předchozích zkušeností s meditací když podstoupili samádhi meditaci a hodnotili při tom aktivitu jejich autonomního systému a příznaky nevolnosti před, během a po meditaci. Pozorovali, že zapojení do meditace a zvýšená nevolnost během meditace byly spojeny se zvýšenými markery variability srdeční frekvence (HRV) parasympatické aktivity, ale 12 jedinců s výrazně vyšší nevolností vykazovalo zvýšené HRV markery sympatické aktivity během meditace. Studie tak ukazuje důležitost sledování potenciálních negativních vedlejších účinků meditace, stejně jako mechanismů, které k nim přispívají.

https://link.springer.com/article/10.1007/s10943-024-02024-5

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info