Meziskupinová hrozba a skupinová soudržnost

Ohrožení v lidech obecně vyvolává tendenci pomáhat ostatním členům skupiny. Mezinárodní tým vedený Martinem Langem experimentálně testoval vliv meziskupinové hrozby a přírodní hrozby na proces formování soudržných skupin v kulturách Brazílie, Japonska, Mauriciu, Nového Zélandu, Singapuru a Španělska.

23. 7. 2021

Bez popisku

Autoři výzkumu použili inovativní sociometrická zařízení, pomocí kterých měřili aktivitu, blízkost mezi jedinci či jejich vzájemné zrcadlení pohybu ve čtyřčlenných skupinkách během úkolu, který byl zaměřený na řešení příslušné hrozby. Lang a kol. ukazují jak mezikulturní variaci v procesech formování soudržných skupin, tak i efekt obou hrozeb. Ženy i muži reagovali na hrozbu přírodní katastrofy zvýšenou soudržností a aktivitou, avšak na meziskupinovou hrozbu v podobě terorismu reagovali pouze muži. Výsledky jsou v souladu s předchozími teoriemi, které poukazují na fakt, že mezi skupinový konflikt je většinově výhradou mužů a zároveň ukazují, jak různé hrozby ovlivňují podvědomé behaviorální procesy, které pomáhají budovat soudržné skupiny.

Článek můžete nalézt na:

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/13684302211016961


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info