Jana Nenadalová získala IGA grant

Proč a jak lidé vnímají zvláštní antropomorfní činitele? Jak se pro ně bohové a duchové stávají skutečnými? Jana se ve svém výzkumu chce zaměřit na lepší pochopení role kultury, která lidem kontextuálně specifikuje, jak mohou vypadat zvláštní antropomorfizovaní činitelé právě v jejich prostředí.

17. 12. 2020

Bez popisku

Jana plánuje pomocí experimentální manipulace zkoumat, jak situační kontext a priming proměňují podobu antropomorfizovaných činitelů a intenzitu takového setkání u lidí ve stavu smyslové deprivace. Očekává, že geneticky zděděné intuice o přítomnosti predátorů a strachu z nich v kombinaci se smyslovou deprivací a sémantickým primingem povedou k častějším a kulturně specifičtějším prožitkům přítomnosti zvláštních antropomorfizovaných činitelů.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info