Jana Nenadalová podruhé získala IGA grant

Jak lidé popisují efekty dlouhodobé vizuální deprivace? Jaké zvláštní zkušenosti popisují a jak jsou tyto zkušenosti spojeny—nebo utvářeny— jejich osobním a kulturním kontextem? Jaká je role průvodců terapií tmou jako autoritativních osob vzhledem k formě a celému procesu terapie?

17. 12. 2021

Bez popisku

Janin projekt se v teoretickém rámci prediktivního vyhodnocování zaměří na kvalitativní terénní výzkum náboženských zkušeností spojených s kulturním kontextem „alternativní spirituality“. „Duchovní zkušenost“ jako zvláštní druh náboženské zkušenosti bude používat pro popis prožitků, které jsou zeširoka kultivované a vysoce ceněné v kontextu současné alternativní spirituality.

Pro kognitivní výzkum náboženské zkušenosti je stěžejní studovat efekty dlouhodobé senzorické deprivace zasazené do jejich původního kulturního kontextu, protože tak lze produktivně adresovat možné nedostatky jak vzhledem k teorii prediktivního vyhodnocování náboženské zkušenosti, tak k praxi experimentálního výzkumu.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info