(Jak) funguje náboženský priming?

Ačkoli se o náboženském primingu tvrdí, že zvyšuje prosociální a normativní chování, řada kritik zpochybňuje replikovatelnost ale i širší validitu této výzkumné techniky. Mezinárodní tým společně s Martinem Langem a Radkem Kundtem provedl na mezikulturním vzorku experiment, který měl jednak replikovat, ale i rozvíjet dřívější experimentální design zaměřený na vliv instrumentální náboženské hudby na nepoctivé chování.

19. 8. 2020

Bez popisku

Experiment, který se provedl v České republice, Japonsku a USA, testoval, zda náboženská hudba snižuje nepoctivé chování oproti sekulární hudbě, bílému šumu, či žádné hudbě puštěné při hraní tzv. „Dots Game“. Studie nedetekovala efekt zvukových vjemů na nepoctivé chování, a to ani při interakci s náboženskostí participantů. Našly se však interakce mezi zvukovými vjemy a náboženskou příslušností a mezi zvukovými vjemy a účastí na rituálech. Konrétně, náboženská hudba snižovala nepoctivé chování u participantů, kteří se často účastní rituálů, a u participantů, jejichž náboženská afiliace odpovídala náboženské hudbě.

Článek můžete nalézt na:

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0237007


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info