Evoluce náboženství a morálky

Speciální číslo časopisu Religion, Brain & Behavior v deseti článcích a jednom komentovaném „target“ článku reportuje druhou vlnu projektu The Religion and Morality, ve kterém se sbírala data zaměřená na kooperativní chování a náboženské představy napříč 15 malými společnostmi (N ~ 2300 participantů). Níže uvádíme články, na kterých se podíleli členové LEVYNA jako spoluautoři.

14. 4. 2022

Bez popisku

1) Baimel et al. (společně s Evou Kundtovou KlocovuMartinem Langem) ověřovali hypotézu existenčního zabezpečení ve 14 polích. Ukazují, že materiální nezabezpečenost je asociovaná s větší oddaností vůči moralizujícím božstvům a zároveň predikuje nižší oddanost vůči tradicím lokálních božstev.

2) Vardy et al. (společně s Evou Kundtovou KlocovuMartinem Langem) zkoumali genderové rozdíly v náboženské oddanosti ve 14 polích. Zjistili, že tento rozdíl překračuje svět křesťanských představ a praktik spojených s moralizujícími bohy, přičemž muži jsou více oddaní lokálnějším božstvům.

3) Purzycki et al. (společně s Evou Kundtovou KlocovuMartinem Langem) testovali asociaci mezi vírou v nadpřirozené činitele a jejich inherentním zájmem o lidskou morálku. Zjistili, že lidé nenáhodně indikují, že lokální božstva se zajímají o trestání krádeží, vražd a podvodů.

4) Eva Kundtová Klocová, Martin Lang, Peter Maňo, Radek Kundt, and Dimitris Xygalatas na Mauriciu použili freelistová data, aby rozlišili různé představy o duších. Zjistili, že čarodějnická víra a praktiky jsou asociované s vyšší pravděpodobností porušování pravidel v ekonomické hře.

5) Při studiu Candomblé a křesťanské víry v Brazílii Soler et al. (společně s Martinem Langem) zjistili, že křesťanský bůh je vnímán jako nejvíce moralizující, přestože víra má omezený dopad na chování v ekonomické hře. Oddanost Ogumovi byla asociovaná s vyšší podporou pro domácí skupinu.

6) V závěrečném článku, který reflektuje celý projekt, Purzycki et al. (společně s Martinem Langem) diskutují omezení a problémy v designu a provedení projektu, aby pomohli budoucím badatelům při vedení projektů o podobné velikosti.

Ronald Fischer, Joshua Conrad Jackson, Tanya Luhrmann, Rebekah Richert a Kim Sterelny okomentovali jak tento článek, tak budoucnost kognitivního a evolučního studia náboženství.

Odpověď od Purzycki et al. (společně s Martinem Langem) speciální dvojčíslo uzavírá.

 

Všechny materiály a dataset ze všech polí jsou veřejně přístupné pro další bádání.

Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info