Eva Kundtová Klocová získala Cenu děkana FF MU

Dr. Eva Kundtová Klocová se se svou v červnu obhájenou dizertační prací na téma "Body in Ritual Space: Communication through embodied practices in religious ritual" umístila na třetím místě v soutěži o Cenu děkana FF MU za excelentní dizertační práci. 

19. 11. 2018

Bez popisku

Tato cena se vyhlašuje každý rok v rámci Týdne humanitních věd. Dr. Kundtová Klocová v práci zúročila svůj dlouholetý výzkum zaměřený na roli tělesnosti v náboženské rituální praxi a její vliv na kognitivní a afektivní oblast náboženského života. Práce tak představuje mimořádně hodnotný příspěvek do debaty o problematice vtělené kognice.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info