Deskriptivní normy týkající se genderové rovnosti v domácnosti byly ovlivněny pandemií COVID-19

V mezinárodním šetření zveřejněném v Personality and Social Psychology Bulletin F. M. Saxler s E. Kundtovou Klocovou z LEVYNY a dalšími kolegy ukazují, že pandemie COVID-19 ovlivnila normativní přesvědčení mladých lidí o neplacené domácí práci; a že tento efekt je silnější v zemích s větší genderovou nerovností.

16. 2. 2024

Bez popisku
Jak ovlivňují společenské změny normy týkající se genderu, jako je přerozdělování domácí práce? Jak se vyvíjejí a mění sociální normy? Autoři studie použili online a laboratorní dotazníky na 19 univerzitách v 15 zemích, aby zjistili, jak vysokoškoláci vnímali podíl matek na domácích pracích a péči o děti vůči podílu otců během pandemie COVID-19. Porovnáním dvou nezávislých vzorků (před pandemií vs. během pandemie) zjistili, že studenti během pandemie vnímali jako normu, že ženy ještě více přispívají do péče o děti a o domácnost, zejména v zemích s větší genderovou nerovností.

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/01461672231219719


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info