Výzkumná expedice na ostrov Mauricius

V červenci 2018 se členové LEVYNY vydali na pravidelnou výzkumnou expedici na ostrov Mauricius, který je naším primárním terénem. Spolu s dalšími spolupracovníky jsme sbírali data pro šest různých projektú zaměřených především na náboženské představy a chování.

27. 9. 2018 Peter Maňo


Hinduistické rituály u posvátného jezera Grand Bassin na ostrově Mauricius
Eva Kundtová Klocová vedla projekt zkoumající vnímání tělesných pozic užívaných při modlitbách i jiných každodenních činnostech a jejich emocionálních asociací. Peter Maňo vedl výzkum motivací věřících k účasti na konkrétních rituálech a současně i experiment za využití iPadů (připravený ve spolupráci s Dimitrisem Xygalatasem, Radkem Kundtem a Evou), který se zabýval partnerskými preferencemi v různých náboženských a sekulárních kontextech. Jan Horský přispěl velkou mírou k náboru účastníků a mentoringu místních výzkumných asistentek.
Kromě toho jsme měli možnost spojit síly s Aiyanou Willardovou z Brunelské univerzity, abychom v poli otestovali její hypotézy ohledně místních magických představ a s Kirsten Lesage z Kalifornské univerzity, která zkoumala intuice rodičů a dětí o nemocech. V neposlední řadě jsme se pak spojili také s Dimitrisem, vedoucím Experimentální antropologické laboratoře na UConnu, aby jsme mu pomohli s experimentální terénní studií zaměřenou na vnímání lidské tělesnosti a z toho vyplívajících sociálních předsudků. Za méně než měsíc se nám podařilo oslovit více než 1000 účastníků a to především díky kvalifikovaným výzkumným asistentkám z psychologického programu na University of Mauritius. Rok 2018 byl opravdu úspěšnou terénní sezónou

Více článků

Přehled všech článků