Nový článek testující vliv moralizujících bohů na vnitro/meziskupinovou spolupráci

Podněcuje víra v moralizující bohy, kteří jsou vševědoucí a trestající, kooperaci uvnitř skupiny a přesahuje tento efekt hranice kruhu souvěrců směrem k vyznavačům jiného náboženství?

8. 3. 2019

V našem novém článku nazvaném "Moralizing gods, impartiality and religious parochialism across 15 societies" na tyto otázky poskytujeme odpověď. Ve dvou experimentech s 2228 participanty z 15 různých světových populací se ukázalo, že pojímání bohů jako monitorujících a trestajících lidské přečiny predikovalo sdílení zdrojů se souvěrci. Míra sdílení se členy cizí skupiny se různila mezi jednotlivými výzkumnými lokalitami: výsledky naznačují, že při nepřítomnosti meziskupinové nevraživosti mohou moralizující bohové podněcovat spolupráci se členy outgroupu.

Více článků

Přehled všech článků