Evoluce náboženství a morálky

Speciální číslo časopisu Religion, Brain & Behavior v deseti článcích a jednom komentovaném „target“ článku reportuje druhou vlnu projektu The Religion and Morality, ve kterém se sbírala data zaměřená na kooperativní chování a náboženské představy napříč 15 malými společnostmi (N ~ 2300 participantů). Níže uvádíme články, na kterých se podíleli členové LEVYNA jako spoluautoři.

14. 4. 2022

1) Baimel et al. (společně s Evou Kundtovou KlocovuMartinem Langem) ověřovali hypotézu existenčního zabezpečení ve 14 polích. Ukazují, že materiální nezabezpečenost je asociovaná s větší oddaností vůči moralizujícím božstvům a zároveň predikuje nižší oddanost vůči tradicím lokálních božstev.

2) Vardy et al. (společně s Evou Kundtovou KlocovuMartinem Langem) zkoumali genderové rozdíly v náboženské oddanosti ve 14 polích. Zjistili, že tento rozdíl překračuje svět křesťanských představ a praktik spojených s moralizujícími bohy, přičemž muži jsou více oddaní lokálnějším božstvům.

3) Purzycki et al. (společně s Evou Kundtovou KlocovuMartinem Langem) testovali asociaci mezi vírou v nadpřirozené činitele a jejich inherentním zájmem o lidskou morálku. Zjistili, že lidé nenáhodně indikují, že lokální božstva se zajímají o trestání krádeží, vražd a podvodů.

4) Eva Kundtová Klocová, Martin Lang, Peter Maňo, Radek Kundt, and Dimitris Xygalatas na Mauriciu použili freelistová data, aby rozlišili různé představy o duších. Zjistili, že čarodějnická víra a praktiky jsou asociované s vyšší pravděpodobností porušování pravidel v ekonomické hře.

5) Při studiu Candomblé a křesťanské víry v Brazílii Soler et al. (společně s Martinem Langem) zjistili, že křesťanský bůh je vnímán jako nejvíce moralizující, přestože víra má omezený dopad na chování v ekonomické hře. Oddanost Ogumovi byla asociovaná s vyšší podporou pro domácí skupinu.

6) V závěrečném článku, který reflektuje celý projekt, Purzycki et al. (společně s Martinem Langem) diskutují omezení a problémy v designu a provedení projektu, aby pomohli budoucím badatelům při vedení projektů o podobné velikosti.

Ronald Fischer, Joshua Conrad Jackson, Tanya Luhrmann, Rebekah Richert a Kim Sterelny okomentovali jak tento článek, tak budoucnost kognitivního a evolučního studia náboženství.

Odpověď od Purzycki et al. (společně s Martinem Langem) speciální dvojčíslo uzavírá.

 

Všechny materiály a dataset ze všech polí jsou veřejně přístupné pro další bádání.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info