Martin Lang

Věnuji se zkoumání rituálů, nejistoty a entropie lidských akcí, a budování skupinových vazeb

Vystudoval jsem religionistiku na Masarykově univerzitě, kde jsem v roce 2016 obdržel titul Ph.D. za dizertační práci věnující se kognitivní religionistce na teoretické úrovni, a experimentům tematicky zaměřeným na rituální chování na úrovni empirické. Během svého studia jsem také pracoval jako doktorský výkumník na katedře antropologie na univerzitě v Connecticut pod vedením Dimitrise Xygalatase a po dokonční Ph.D. jsem dva roky pracoval jako post-doktorský výkumník na katedře lidské evoluční biologie na Harvardově univerzitě pod vedením Josepha Henricha.

Ve svém současném výzkumu se věnuji evoluci rituálního chování jako nástroje pro signalizaci závazku ke skupinovým normám; evoluci víry v moralizující bohy; roli hudby a tance ve vnitroskupinové a meziskupinové spolupráci; a roli ritualizovaného chování ve snižování úzkosti.

Martin Lang

Odborný pracovník


e‑mail:
www: www.martinlang.cz

Odborná periodika a kapitoly ve sbornících:

Purzycki, B. G., & Lang, M. (2019). Identity fusion, outgroup relations, and sacrifice: A cross-cultural test. Cognition, 186, 1-6.

Martin Lang, Jan Krátký, John Shaver, Danijela Jerotijević & Dimitris Xygalatas (2019). Is Ritual Behavior a Response to Anxiety? In: Slone, D. J., McCorkle Jr., W. W. The Cognitive Science of Religion: A Methodological Introduction to Key Empirical Studies. London: Bloomsbury Academic, 181-191.

John H. Shaver, Martin Lang, Jan Krátký, Eva Kundtová Klocová, Radek Kundt & Dimitris Xygalatas (2018). The Boundaries of Trust: Cross-Religious and Cross-Ethnic Field Experiments in Mauritius. Evolutionary Psychology, 1-15. doi:10.1177/1474704918817644

John H. Shaver, Susan DiVietro, Martin Lang, Richard Sosis (2018). Costs do not Explain Trust among Secular Groups. Journal of Cognition and Culture 18, 180-204.

Xygalatas, D., Kotherová, S., Maňo, P., Kundt, R., Cigán, J., Kundtová Klocová, E., & Lang. M. (2018). Big Gods in Small Places: The Random Allocation Game in Mauritius. Religion, Brain and Behavior, 8 (2), 243-261. doi: 10.1080/2153599X.2016.1267033


Xygalatas, D, & Lang, M. (2017). Religion and prosociality. In N. Clements (Ed.), Macmillan Interdisciplinary Handbooks. Religion: Mental Religion. (pp. 119–133). Farmington Hills, MI: Macmillan Reference USA.

Lang, M., Bahna, V., Shaver, J.H., Reddish, P., & Xygalatas, D. (2017). Sync to Link: Endorphin-mediated Effects of Synchrony on Cooperation. Biolgical Psychology, 127, 191-197.  doi: 10.1016/j.biopsycho.2017.06.001

Pazhoohi, F., Lang, M., Xygalatas, D., & Grammer, K. (2016). Religious Veiling as a Mate-Guarding Strategy: Effects of Environmental Pressures on Cultural Practices. Evolutionary Psychological Science, Epub before print. doi: 10.1007/s40806-016-0079-z

Krátký, J., Lang, M., Shaver, J. H., Jerotijević, D., and Xygalatas, D. (2016). Anxiety and Ritualization: Can Attention Discriminate Compulsion from Routine? Communicative & Integrative Biology, 9 (3), e1174799. doi: 10.1080/19420889.2016.1174799.

Lang, M., Mitkidis, P., Kundt, R., Nichols, A., Krajčíková, L., & Xygalatas, D. (2016). Music as a Sacred Cue: Effects of Religious Music on Moral Behavior, Frontiers in Psychology 7 (814), 1-13.  doi: 10.3389/fpsyg.2016.00814.

Lang, M., Shaw, D. J., Reddish, P., Wallot, S., Mitkidis, P., and Xygalatas, D. (2016). Lost in the Rhythm: Effects of Rhythm on Subsequent Interpersonal Coordination. Cognitive Science, 40 (7), 1797-1815. doi:10.1111/cogs.12302.

Lang, M., Krátký, J., Shaver, J. H., Jerotijević, D., and Xygalatas, D. (2015). Effects of Anxiety on Spontaneous Ritualized Behavior. Current Biology 25 (14), 1892–1897. doi:10.1016/j.cub.2015.05.049.

Lang, M. (2014). Náboženství a prosocialita v evoluční perspektivě: Základní mechanismy lidského sociálního chování. Pantheon, 9 (1), 167-187.

Komentáře:

Lang, M. (In press). Multifunctional Religious Systems and Perturbed Dynamics of Psychological Wellbeing. Religion, Brain, & Behavior. doi: 10.1080/2153599X.2018.1532454

Lang, M., & Sosis, R. (2016). Uncertain Malinowski: The Importance of Preritual Stress Data. Current Anthropology, 52 (2). doi: 10.1086/691212

Lang, M., & Kundt, R. (2016). Can Predictive Coding Explain Past Experiences? Religion, Brain, & Behavior, 7 (1), pp. 71-73. doi: 10.1080/2153599X.2016.1150332.