Kateřina Koppová

 

V současné době studuji religionistiku na FF MU a psychologii na FF UK a ráda bych tyto dvě oblasti propojila v doktorském studiu, ve kterém bych se chtěla věnovat tomu, jak víra v moralizující bohy ovlivňuje neparochiální prosocialitu a působí na změnu vnitroskupinových a meziskupinových hranic.