Eva Kundtová Klocová

Zajímám se o komunikaci v náboženských rituálech, tělesné rituální polohy a náboženskou hierarchizaci.

Vystudovala jsem religionistiku na Masarykově univerzitě. V roce 2018 jsem získala titul Ph.D. za dizertační práci věnující se komunikační roli těla v náboženských rituálech. Ve své práci se zaměřuji jak na teoretické přístupy k tématu tělesnosti v náboženském rituálu, tak na empirické výzkumné přístupy zaměřené na specifické rituální tělesné praktiky.

Od roku 2015 mám na starosti vedení infrastrukturního pracoviště HUME Lab na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde se podílím na podpoře a koordinaci výzkumných projeků v humanitních a sociálních vědách.

Mgr. et Mgr. Eva Kundtová Klocová, Ph.D.

vedoucí pracoviště (pověřena výkonem funkce) – HUME Lab - Laboratoř pro experimentální humanitní vědy


e‑mail:

Publikace v odborných periodicích a kapitoly ve sbornících

Gervais, W. M., van Elk, M., Xygalatas, D., McKay, R. T., Aveyard, M., Buchtel, E. E., Dar-Nimrod, Ilan, Kundtová Klocová, E., Ramsay, J. E., Riekki, T., Svedholm-Häkkinen, A. M., Bulbulia, J. (2018). Analytic atheism : A cross-culturally weak and fickle phenomenon? Judgment and Decision Making, 13(3), 268–274.

 

Xygalatas, D., Kotherová, S., Maňo, P. , Kundt, R., Cigán, J. Kundtová Klocová, E. & Lang, M. (2018). Big Gods in Small Places: The Random Allocation Game in MauritiusReligion, Brain & Behavior, 8/2, 243-261.

Gervais, W. M., Xygalatas, D., McKay, R. T., van Elk, M., Buchtel, E. E., Aveyard, M., Schiavone, S. R., Dar-Nimrod, I., Svedholm-Häkkinen, A. M., Riekki, T., Kundtová Klocová, E., Ramsay, J. E. & Bulbulia, J. (2017). Global evidence of extreme intuitive moral prejudice against atheistsNature Human Behaviour, 1, 0151.

Xygalatas, D., Kundtová Klocová, E., Cigán, J., Kundt, R., Maňo, P., Kotherová, S., Mitkidis, P., Wallot, S. E., & Kanovský, M. (2016). Location, location, location: Effects of cross-religious primes on prosocial behaviour. The International Journal for the Psychology of Religion, 26/4, 304-319.

Kundtová Klocová, E. (2014). Experimentální přístup ve studiu náboženství: Podoby a využití experimentu v sociálněvědném výzkumu. Pantheon: religionistický časopis, roč. 9, č. 1, s. 71-92.