Dan Řezníček

Zkoumám, jak důvěra, náboženství a prestiž umožňují přenos meziskupinového násilí.

Zajímám se o šíření násilného chování vůči out-groupům během meziskupinového konfliktu. V rámci kulturní evoluce se zaměřuji především na mechanismy důvěryhodnost zvyšujících projevů (CREDs – credibility enhancing displays) a předpojatosti vůči prestižním jedincům. Pomocí experimentálních ekonomických her se snažím vysvětlit, jak se parochiálně altruistické násilí vůči out-groupům mezi in-groupy šíří na základě důvěry, přičemž náboženská dimenze tento přenos dále usnadňuje.

Mé publikace

Chvaja, R. & Řezníček. D. (2019). An Integrative Framework of Commitment Displays in Religious Systems. Human Ethology, 34, 41-52. https://doi.org/ 10.22330/he/34/041-052

Řezníček, D. (2016). Islámský stát a popravy stětím: Diskurzivní analýza vybraných částí časopisu DabiqSacra, 14(1), 7–27.