Terezie Dvořáčková

Zajímá mě reprodukční funkce náboženství, především podpora rodičovství prostřednictvím alloparentingu a jistoty otcovství.

Věnuji se evolučnímu výzkumu náboženství z pohledu teorie pohlavního výběru. Tato teorie mi umožňuje vidět náboženské myšlení a chování jako znaky, které byly během lidské evoluce preferované, neboť měly přímý dopad na reprodukční úspěch jedince. Náboženství se tedy mohlo vyvinout jako kulturní faktor formující reprodukční strategie svých věřících tak, aby optimalizoval počet a kvalitu potomků v závislosti na socio-ekologickém kontextu.

Abych mohla empiricky zkoumat tuto reprodukční funkci náboženství, která se týká rodičovských investic, orientuji se na rozmanitost náboženských norem a praktik napříč kulturami, které zajišťují pomoc v péči o děti od dalších „ne-matek“ (tzv. alloparenting) a od otce zvýšením jeho jistoty otcovství prostřednictvím omezení ženské sexuality.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info