Jana Nenadalová

Zajímá mě náboženská zkušenost, prediktivní vyhodnocování a alternativní spiritualita.

Věnuji se výzkumu zvláštních lidských zkušeností, běžně označovaných jako náboženské, spirituální, mystické, psychedelické a další. Zajímá mě, jaké obecné evolučně vyvinuté kognitivní mechanismy umožňují vznik takových zkušeností a jak jsou provázané s procesy kulturního učení a socializace. V neposlední řadě se také ptám, jaký význam má zažívání náboženských zkušeností z hlediska evoluce. Hlavním teoretickým rámcem mého výzkumu je tzv. teorie prediktivního vyhodnocování, tedy kognitivně-komputační teorie lidského vědomí a vnímání. Mou hlavní výzkumnou metodou je experiment. Kvůli lepšímu pochopení žitého sociálního a kulturního kontextu náboženských zkušeností se ale věnuji také terénnímu výzkumu praxí současné alternativní spirituality.

Kontaktujte mě na: jnenadalova@mail.muni.cz

Mé publikace

Nenadalová, J. (2018). Mystická zkušenost v laboratoři: Terapie tmou. Sacra, 16(2), 7–25.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info