Jan Krátký

 

Můj výzkum

Zabývám se aplikací teorie rozšířené a situované kognice při studiu náboženství a rituálu. Má experimentální a teoretická práce si všímá mechanismů při nichž se prvky externího prostředí stávají konstitutivními při vzniku a udržování vyšších kognitivních funkcích jako je rozhodování, zručné jednání nebo paměť . Výzkum si blížeji všímá situací, kdy se materiální artefatky stávají nedílnou součástí komplexnějších forem myšlení a jednání důležitých pro vznik rituálu nebo náboženského chování. Linie realizovaného nebo současného výzkumu mapují efekty situovaných prvků prostředí při prosociálním jednání nebo role materiálních artefaktů a situaovaného jednání pro vzniku ritualistických forem jednání.

Mgr. et Mgr. Jan Krátký, Ph.D.

Výzkumná pracovník


telefon: 737 645 897
e‑mail:

Vybrané Publikace

Mcgraw, J. J., & Krátký, J. (2017). Ritual Ecology. Journal of Material Culture, 1-21, https://doi.org/10.1177/1359183517704881.

Krátký, J., Lang, M., Shaver, J. H., Jerotijević, D., & Xygalatas, D. (2016). Anxiety and ritualization: Can attention discriminate compulsion from routine? Communicative & Integrative Biology, 889(June), 4–7. https://doi.org/10.1080/19420889.2016.1174799

Krátký, J., McGraw, J. J., Xygalatas, D., Mitkidis, P., & Reddish, P. (2016). It Depends Who Is Watching You: 3-D Agent Cues Increase Fairness. Plos One, 11(2), e0148845. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0148845

Lang, M., Krátký, J., Shaver, J. H., Jerotijević, D., & Xygalatas, D. (2015). Effects of Anxiety on Spontaneous Ritualized Behavior. Current Biology, 1–6. Retrieved from http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0960982215006521

Kotherová, S., & Krátký, J. (2014). Teorie vtělené a rozšířené kognice a její význam pro výzkum náboženství. Pantheon, 9(1), 188–215.

Krátký, Jan. (2013). Mezi lidmi a věcmi: Experimentální výzkum vlivu prostředí na prosociální jednání. Sociální studia, Brno: Katedra sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, roč. 10, č. 2, s. 45-61. ISSN 1214-813X.

Krátký, Jan. (2010). Biograficko-narativní paradigma výzkumu náboženské konverze. In Individualizace náboženství a identita. Poznámky k současné sociologii náboženství. 1. vyd. Praha: Malvern, 158-175, 18 s. ISBN 978-80-86702-69-8.

Krátký, Jan. (2009). Dual aspect of social knowledge: A case for religious alternation. Religio. Revue pro religionistiku, Brno: Česká společnost pro religionistiku, roč. 1/2009, č. 33, s. 75-94. ISSN 1210-3640.

 

Membership in Academic Associations

  • Czech Society for the Study of Religions; Member

  • International Association for the Cognitive Science of Religion, Internet officer

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info