Jan Horský

Zajímá mě morálka, narativní umění a kulturní evoluce…

Fascinují mě především tři věci: (i) sociální povaha lidské reality (nemáme velké zuby ani ostré drápy, a ve svém přežití jsme proto odkázáni jeden na druhého) a problémy, které kvůli tomu vznikají, ii) nenasytná lidská touha vytvářet a konzumovat různé druhy narativního umění a (iii) kumulativní kultura, která lidem (skrze proces kulturní transmise) umožnila rozšířit se a prosperovat ve všech koutech naší planety. Podařilo se mi pak i najít způsob, jak tyto fascinace zkombinovat, a nyní tak studuji kulturní transmisí morálních a náboženských představ skrze narativní umění.

S backgroundem v estetice (bakalářská práce „Umění jako produkt přírodního a pohlavního výběru“) a morální filosofii (magisterská práce „Vrtěti psem: Role morálního usuzování při tvorbě morálního soudu“) nyní využívám teorii kulturní evoluce ve snaze porozumět tomu, jak lidé využívají fiktivní vyprávění jako zásobárnu informací o lokálních morálních normách, ale také jako prostředek k jejich kritice a transgresi. Jako případovou studii jsem si pak zvolil studium morálního a náboženského vypravěčství obsaženého v současné rap music.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info